Luisteren, observeren, analyseren en verbeteren van processen is een directe winst binnen uw organisatie, en iets waar ON-IT zich graag voor inzet.

Bij het bepalen van de punten welke verbeterd kunnen worden zal er eerst goed gekeken moeten worden naar hoe de volwassenheid van de organisatie en de volwassenheid van de huidige processen zijn.

Bij ON-IT word er gebruik gemaakt van het “Maturity Model” in dit model is na een korte analyse al goed te zien hoe de volwassenheid van bepaalde processen zijn, hierna kunnen de peilers gezet worden om te bepalen naar welk Level uw bedrijf gebracht moet worden.
Dit model bestaat uit 5 Levels, per level word er gedefinieerd hoe de processen verlopen en hoe de organisatie hier op zou reageren.

Hieronder een voorbeeld van dit “Maturity Model”.

Initiële Fase
Organisatie
 • Chaotisch
 • Local Heroes
Proces
 • Ad Hoc
 • Black box
 • Improvisatie
Level 1
Lokale Standaardisatie
Organisatie
 • Vastgelegde taken, verantwoordelijk- heden en bevoegdheden
 • Focus op eigen afdeling
Proces
 • Vastgelegde Processen
 • Herhaalbaar
Level 2
Integrale Standaardisatie
Organisatie
 • Successen delen
 • Afstemming van organisatie-onderdelen
Proces
 • Klantgerichte ketensturing
 • Meting op KPI’s
 • Lokale verbeter-projecten
Level 3
Continuous Improvement
Organisatie
 • 100% Commitment voor verbeterprog-ramma’s
 • Continu verbeteren in DNA
Proces
 • Aantoonbaar verbeteren
 • Programma gestuurde projecten
Level 4
Fast Innovation
Organisatie
 • Innovatie in DNA
 • Hele organisatie innoveert
 • Flow van vernieuwing
Proces
 • Innovatie als voorspelbaar proces
 • Ultieme procesoptima-lisatie
Level 5

Door de opgedane ervaring bij verschillende bedrijven is ON-IT bekend met de optimalisatie van verschillende processen binnen een organisatie, deze kennis kan op een heel breed vlak ingezet worden, mocht het nu gaan om handelingen in een warehouse tot kantoor processen.

ON-IT staat u graag bij in het realiseren van uw procesverbeteringen.