Office Ninja – Connector, Is een connector speciaal gebouwd voor de uitzendbranche.
Middels de ON-Connector word het mogelijk om diverse softwarepakketen in deze branch met elkaar te kunnen verbinden.

Probleem – overtypen van data.

Er is een probleem, en dat is het vele overtypen van NAW gegevens, gewerkte uren, kopiëren van diverse documenten van het ene systeem naar het andere. Middels de ON-Connector kunnen er gestandaardiseerde verbindingen gelegd worden tussen verschillende systemen. De ON-Connector fungeert als de initiatiefnemer, vertaler en distributeur binnen deze keten.

Over ON-Connector

De ON-Connector is in 2021 ontwikkeld. Met een aantal losstaande systemen is een proof of concept opgezet. Na een aantal maanden van onderzoeken en testen is er een werkend systeem ontstaan. Vanaf dat moment was het direct duidelijk dat de huidige vorm van de connector niet “Future proof” zou zijn. Twee jaar later (2023) is er in samenwerking met LJPc een ultra modern en vooral modulair communicatie systeem opgezet. De ON-Connector 1.0 is daarmee geboren en klaar voor de toekomst. Alle denkbare koppelingingen kunnen met dit systeem ontwikkeld, getest en gecontroleerd worden.

Koppelingen

ON-Connector – Test Suite

Test Suite [NAW Werknemers kandidaten] -> Plan4flex [Kandidaat werknemers]

Vanuit de ON-Connector Test Suite is er een mogelijkheid om vanuit het dashboard voor support user een test bericht te kunnen sturen, deze test omgeving is zodanig ingesteld dat er naar alle beschikbare koppelingen een test bericht gestuurd kan worden.

Deze mogelijkheid word gebruikt voor het Debuggen van verbindingen.

Plan4Flex  – Planning software voor de uitzendbranche

Plan4Flex [Geplande werknemers] -> Dyflexis [Werknemers]

Zodra er in Plan4Flex een werknemer word ingepland en deze planning word goedgekeurd word de stamdata van de zojuist ingeplande werknemer (AVG proof) naar de ON-Connector verzonden, hier word het bericht vertaald en doorgestuurd naar Dyflexis.

Plan4Flex [Chaufeurnaam voertuig] -> GPS.on-it.net [Kenteken – Chaufeursnaam]

Zodra er in Plan4Flex bij een voertuig tekstueel een Chauffeursnaam ingevoerd word zal deze verstuurd worden naar de ON-Connector. Hier word het bericht vertaald en naar het GPS pakket van GPS.on-it.net verstuurd.
Hierna is het kenteken en de chauffeursnaam zichtbaar in het overzicht van voertuigen.

Dyflexis – Workforce Management Software & Urenregistratiesysteem

Dyflexis [Goedgekeurde uren] -> Plan4Flex [Werkbriefjes]

In combinatie met de koppeling (Plan4flex [Geplande werkners] -> Dyflexis [Werknemers]) worden de uiteindelijk goedgekeurde (gewerkte) uren in dyflexis opgehaald door de ON-Connector, vertaald en doorgestuurd naar Plan4Flex.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u contact met ON-IT opnemen.